Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Programma overzicht van de Contactmiddagen vanaf november 2018 t/m
mei 2019 welke worden georganiseerd door het Activiteitenteam van
de Gereformeerde Kerk & H.V.D van de Andreaskerk

1-11-2018

Contactmiddag: Een presentatie van ds. Ab Haaima in woord en beeld over zijn fietstocht langs de Noordgrens van het oude Romeinse Rijk, locatie Andreaskerk.

20-12-2018

Kerstviering met broodmaaltijd: Met medewerking van het mannenensemble “A.M.E.N” van de Andreaskerk, locatie Andreaskerk.

07-02-2019

Contactmiddag: ”Natuurpresentatie” door Jaco van Toor met foto’s, film & muziek, locatie Andreaskerk.

16-04-2019

Paaswijding met broodmaaltijd: De invulling  van deze middag ligt nog niet helemaal vast, locatie Gereformeerde kerk.

16-05-2019

Contactmiddag: Afsluiting van het seizoen, de invulling  van deze middag ligt nog niet helemaal vast, locatie Gereformeerde Kerk

Alle middagen beginnen om 14.30 uur m.u.v. het reisje (ca. 09.00 uur).
Wij hopen dat we samen weer mooie Contactmomenten mogen beleven.

Uw Activiteitenteam van de Gereformeerde Kerk & H.V.D van de Andreaskerk!