Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Het Activiteitenteam van de Gereformeerde Kerk en de Andreaskerk regelt altijd de

Senioren – Contactmiddagen  voor de kerk. Dit jaar heeft Covid-19 er letterlijk een streep doorgehaald en kunnen wij nog steeds niet bij elkaar komen.

Maar wij zijn u echt niet vergeten!

Voor u dit gedicht met de hartelijke groeten van het Activiteitenteam.

 

VERTROUWEN

Ook als je gelooft

heb je soms twijfels en vragen.

Hoe kan een mens ooit

zoveel leed en verdriet verdragen?

 

Ook als je gelooft

ken je onzekerheid en problemen.

Waarom moeten mensen toch

al die last op hun schouders nemen?

 

Ook als je gelooft

is er beproeving en zijn er zorgen.

Hoe kan ooit de wereld

niet opzien tegen de dag van morgen?

 

Ook als je gelooft

zet je soms vraagtekens

bij de geboorte van het Kind.

Hoe moet ik nu geloven

wat de wereld fabel en onzin vindt?

 

Ook als je gelooft

verlies je wel eens,

al struikelend, de moed.

 

Maar geloven is:

Handen vouwen en op Jezus vertrouwen;

Hij maakt alles goed.

 

A.Borg