Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Activiteitenteam ”Wie en wat is & doet het Activiteitenteam”

Het Activiteitenteam regelt samen met leden van de HVD van de AK de Seniorenactiviteiten zoals de reguliere contactmiddagen, de Paas-& Kerstmiddag en het jaarlijkse reisje.

De invulling van deze bijeenkomsten worden volledig door het Activiteitenteam geregeld, deze groep bestaat uit 12 leden waarvan 6 uit de GK & 6 uit de AK. De werkgroep wordt bemenst door:

 

Gerda Arendshorst (AK)

Elly Braaksma (GK)

Gerda van Eikenhorst (AK)

Rie van der Ham (GK)

Marry Jansen (GK)

Joke Kleywegt (GK)

Titia Meindertsma (AK)

Ina Nijboer (AK)

Swinda van Rooijen (AK)

Coby van Rijsbergen (GK)

Arie van Rijsbergen (GK)

Janny de With (AK)