Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Activiteitenteam ”Wie en wat is & doet het Activiteitenteam”

Het Activiteitenteam van de Gereformeerde Kerk en de Andreaskerk regelt de  Seniorenactiviteiten, zoals de Contactmiddagen, de Kerst- en Paasmiddag en het jaarlijkse reisje.

De invulling van deze bijeenkomsten wordt volledig  door het Activiteitenteam geregeld.

Deze groep bestaat momenteel uit 11 leden, waarvan 6 uit de Gereformeerde Kerk en 5 uit de Andreaskerk.

 

Namens de Andreaskerk zijn dit:

Gerda van Eikenhorst

Titia Meindertsma

Reinie van Schoor

Sietske van Spriel

Heleen de Vroom

 

Namens de Gereformeerde Kerk:

Elly Braaksma

Rie van den Ham

Marry Jansen

Joke Kleijwegt

Rennie Nieuwenhuis

Coby van Rijsbergen