Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Wie is en wat doet Seniorencontact

Het ”Senioren Contact” is een beleidsgroep die mede op basis van signalen vanuit de gemeente en de samenleving, initiatieven ontwikkeld om bepaalde activiteiten te ontplooien t.b.v. het geestelijk welzijn van senioren. De beleidsgroep zoekt en werkt met mensen die aan deze diverse activiteiten een concrete invulling willen geven en coacht de activiteiten van deze mensen.

”Senioren Contact”, een beleidsgroep die activiteiten initieert, coördineert en evalueert en die voor de uitvoering gebruik maakt van vrijwilligers uit onze gemeente (o.a. het Activiteitenteam).

 

De werkgroep wordt bemenst door:

Dirk Bouman

0341 377594

d.bouman@mroreizen.nl

Joke Kleywegt

0341 843280

jokekleijwegt@upcmail.nl

Luda Klomp

0341 356537

c.klomp2@chello.nl

Arie van Rijsbergen

06 12481594

AJvR1@upcmail.nl

Frouke van Silfhout

0341 362 494

ruud.vansilfhout@lijbrandt.nl

Peter Vink (voorz. / secr.)

0341 354532

vinkenput@wxs.nl