Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Zegenbede van St. Patrick

Ierland, 7e eeuw

De Heer zij voor ons,
om ons de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter ons,
om ons te bewaren voor de listen van de boze.
De Heer zij naast ons,
om ons in de armen te sluiten,
om ons te beschermen tegen het gevaar.
De Heer zij onder ons,
om ons op te vangen wanneer we dreigen te vallen.
De Heer zij in ons,
om ons te troosten wanneer wij verdriet hebben.
De Heer omgeve ons als een beschermende muur
wanneer anderen over ons heen vallen.
De Heer zij boven ons,
om ons te zegenen.
Zo zegene ons de almachtige God; vandaag,
morgen en in der eeuwigheid.
Amen.