Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Inleiding

Het juiste woord op de Juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. (Spreuken 25:11)

Over dit onderdeel

Dit onderdeel wil een handreiking bieden bij pastorale situaties, als pastoranten het op prijs stellen dat er uit de Bijbel wordt gelezen. Het is bedoeld voor ambtsdragers die onlangs in het ambt zijn bevestigd en bezoekwerk verrichten. Voor die ambtsdragers kan dit gedeelte een hulpmiddel zijn bij het zoeken naar een passende Bijbeltekst. Immers, waar begin je te zoeken? Ook voor hen die al langere tijd ambtsdrager zijn kan dit gedeelte dienst doen om eens op andere, misschien niet meteen voor de hand liggende, teksten gewezen te worden.

Opzet en indeling

Deze teksten zijn ingedeeld in levensthema's; hierbij zijn bijbelteksten gekozen. Uiteraard is iedere pastorale situatie weer anders en zal daarom ook om eigen teksten vragen. We hebben dan ook niet de pretentie volledig te zijn. Naast de levensthema's met bijbelteksten vindt u in dit gedeelte ook enkele gebedsteksten uit de Bijbel en uit de traditie. Sommige bijbelteksten lenen zich overigens ook als gebed; hierbij gaat het met name om de Psalmen.