Met de ingang van het nieuwe seizoen zijn we als kerk ook een nieuwe organisatiestructuur aangegaan. In de nieuwe structuur is een onderdeel ‘leren in de kerk’ opgenomen. Met de ‘Lerende kerk’ willen we de gemeenteleden activiteiten aanbieden waar op allerlei manieren geloofsleer wordt aangeboden. Nieuw in dit seizoen zijn vier kringen.

 

  1. Een kring ‘God voor beginners’.

Van huis uit ben je niet gelovig maar je bent geïnteresseerd geraakt in God en geloven, bijvoorbeeld omdat je vriend(in) of partner gelovig is. En nu wil je daar zelf ook wat meer over weten. Op dat moment loop je tegen veel vragen aan. Want wie en wat is God? Wat is geloven? Hoe zit de bijbel in elkaar? Deze kring gaat in op deze ‘basics’ van geloven.

We starten met drie avonden en kijken aansluitend of we voorzien in de behoefte en of de deelnemers verder willen gaan.

 

  1. Een ‘opfriscursus’.

Deze kring is bedoeld als opfriscursus voor zij die een poosje weinig aan geloven hebben gedaan. Door allerlei gebeurtenissen ben je er op dit moment toch weer mee bezig. Wanneer je je afvraagt, ‘Hoe zit dat ook al weer?’, is deze kring een prima mogelijkheid om in te stappen. We komen drie avonden bij elkaar en als het ‘naar meer smaakt’, kunnen we altijd verlengen.

 

  1. Een gesprekskring.

Een maal per twee weken willen we in kleine groepjes bij elkaar komen met mannen en vrouwen (mix van leeftijden en levensfases) en jongeren vanaf 12 jaar+ om samen met elkaar de bijbel te openen, te lezen en te bespreken. Ander belangrijk onderdeel is omzien naar elkaar.  

 

  1. De Mannenkring.

Mannen verschillen van vrouwen, dat is duidelijk. Op allerlei gebieden zijn er verschillen en reageren ze verschillend. Ook op geestelijk gebied zijn er verschillen. Het beleven van het geloof, omgaan met geloofsvragen, kerkgang, enz. Vandaar dat we een kring met alleen mannen willen starten.  Een maal per twee weken komen mannen van alle leeftijden samen om met elkaar en van elkaar te leren. Dit doen we door de bijbel te openen, met elkaar te bidden, te spreken en te luisteren. Aandacht is een belangrijk onderdeel van deze kring.

 

Bent u/ben jij nieuwsgierig geworden, laat dan even van je/u horen. In overleg plannen we data.

Hartelijke groet,

Bram Remmelzwaal

a_remmelzwaal@hotmail.com

0341-363020