De ZWO-commissie vraagt uw aandacht voor KINDEREN IN DE KNEL: HET KINDERPROGRAMMA VAN KERK IN ACTIE.

Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.

In Oeganda bijvoorbeeld werken 5 partners van Kerk in Actie samen. Hun doel: de duizenden kinderen die in Kampala op straat leven weer naar huis en op school krijgen.

In India in de grote textielstad Tirupur leven meer dan 10.000 kinderen in de knel. De werkers van de organisatie SAVE sporen werkende (textielsector) en straatkinderen op. SAVE begeleidt kinderen naar school en biedt zo nodig tijdelijk onderdak. Ook de thuissituatie wordt verbeterd.

In Colombia moeten 1,5 miljoen kinderen werken. In Bogotá zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Zwaar en gevaarlijk werk, lange dagen in een omgeving van geweld en drugsmisbruik. Stichting kleine arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt.

Zo werkt Kerk in Actie met partnerorganisaties samen om het op te nemen voor kinderen in de knel.

Ook in december zal uw aandacht worden gevraagd voor een project van kinderen in de knel.

En dan vragen we meer dan uw aandacht!

Namens de ZWO, Rennie Nieuwenhuis