Ouders lezen hun kinderen voor uit de kinderbijbel. Dat is één van de onderdelen van de geloofsopvoeding. Maar wat lange tijd vanzelfsprekend was, is met steeds meer vragen omgeven. Welke verhalen lees je bijvoorbeeld wel en welke niet? Hoe ga je om met ‘lastige’ verhalen met oorlog en geweld? En hoe lees de verhalen over de zondvloed, de intocht in het beloofde land? Wat doe je in de Paastijd met verhalen over de kruisiging. En als kinderen vragen gaan stellen over wonderverhalen, wat zeg je dan?

Is alles ‘echt’ zo gebeurd? En als dat niet zo is, kun  je of mag je sommige verhalen dan symbolisch uitleggen? Of zijn kinderen daar nog niet aan toe?

Dat zijn overigens niet alleen vragen met betrekking tot de geloofsopvoeding van de kinderen.
Wie weet zijn het nog wel meer de vragen van de ouders zelf! De verlegenheid om met kinderen uit de bijbel te lezen is soms ook de verlegenheid van de ouders zelf met de betekenis van deze verhalen.

Daarom start ik een kring waarin we op deze vragen ingaan – zowel in de richting van de kinderen als van de ouders. En dat doen we door samen concreet een aantal verhalen te lezen uit verschillende kinderbijbels. Welke versie spreekt je aan en welke niet? Ik besteed aandacht aan de onderliggende gedachten van waaruit de schrijvers van de kinderbijbels te werk zijn gegaan. Vervolgens gaan we in op de vraag met welke benadering jij als ouder zelf uit de voeten kunt.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ds. Rein Bos, (351905 of reinbos@xs4all.nl). Belangstellenden ontmoet ik graag  op de vier dinsdagen in 2019: 15 januari, 12 februari, 12 maart en 9 april. We komen bij elkaar in één van de zalen van onze kerk. De avonden beginnen om 20.00 uur.