Het verhaal van het begin, de schepping van alles wat is, begint met licht.

Dat licht van het begin is een belofte, de belofte dat wij nooit in de duisternis zullen blijven,

dat er altijd licht aan de horizon gloort, dat wij ons mogen koesteren in de warmte van de ochtendzon, in de glans van het avondlicht.

Soms tasten wij als blinden langs de muren, weten we niet waarheen, waartoe, waarom –

en dan klinkt die belofte: er is licht, voor u, voor u, en voor u.

Het licht klinkt door in de verhalen van de Schrift, het licht straalt uit de ogen van de mensen om ons heen, de ogen vol vragen en verlangens, de ogen vol liefde en passie.

Het licht straalt bij elk nieuw leven, bij elk kind dat geboren wordt.

Het licht straalt in en door het Kind-van-het-Licht, het Kind dat keer op keer in ons geboren wordt:

Jezus, Kind-van-belofte, Kind-van-Licht.

Welkom aan dit Kind in ons midden,

welkom aan u allen die dit Kind met open armen willen ontvangen.

Zo hadden we de Kerstviering met elkaar willen beginnen. Helaas Covid-19 stuurt nog steeds roet in het eten. Voor ons aller veiligheid komen we niet bij elkaar, maar we blijven aan U denken.

Jij daar in het donker
Jij daar in de nacht
Jij die naar de hemel kijkt
En op een wonder wacht

Jij daar in de doolhof
En jij die wordt vergeten
Jij die naar het licht zoekt
En de keten wilt doorbreken

Jij denkt niet alleen
Jij droomt niet alleen
Jij staat niet alleen
Want wij staan aan jou kant

Jij daar die blijft vechten
Tegen de molens in de wind
Die blijft geloven in de liefde
Tegen elke stroming in

Jij bent niet alleen
Jij droomt niet alleen
Jij staat niet alleen
Want wij staan aan jou kant            door   Stef Bos

Wij wensen u gezegende Kerstdagen toe.

Hartelijke groet,

Het senioren activiteitenteam

Reinie, Joke, Titia, Rennie, Heleen, Rie, Sietske, Marry, Gerda, Coby en Elly

Loading