Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus! Het is feest in Bethlehem, engelenzang, bezoek en cadeaus. Maar de feestvreugde wordt ruw verstoord als Jozef en Maria met Jezus moeten vluchten voor Herodus.

In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind, net als Jezus. Ook de helft van de 4 miljoen Syriërs die de bloedige oorlog in hun land ontvluchtten, is kind. Met Kerst vragen we samen met EO Metterdaad, Dorcas en World Vision met de actie GELOOF, HOOP EN SYRIË specifiek aandacht voor de vluchtelingen in Syrië zelf.

Ook deze Kerst is het geen vrede in Syrië. Al meer dan zes jaar heerst er oorlog. Kinderen groeien op met de dagelijkse angst voor geweld of hebben op de vlucht alles achter moeten laten. Sommige kinderen hebben nooit vrede gekend.

Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. Meer dan de helft van de Syrische kinderen gaat niet naar school. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Bovendien zijn er te weinig leraren.

Met het project GEEN VERLOREN GENERATIE helpt de Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. Kinderen met onderwijsachterstand krijgen bijles, kinderen uit arme gezinnen worden geholpen met schooluniformen en schoolboeken, schoolgebouwen worden opgeknapt en docenten getraind, om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven. Ouders en kinderen worden ondersteund met traumaverwerking. Ook deelt MECC schoenen en winterkleding uit aan vluchtelingenkinderen.

Wilt u helpen deze generatie niet verloren te laten gaan? GEEF HOOP AAN EEN KIND OP DE VLUCHT!

 

De ZWOcommissie beveelt deze collecte bijzonder bij u aan!,

Namens de ZWO-commissie, Rennie Nieuwenhuis.

 

In 4 tv-uitzendingen vertellen vluchtelingen en hulpverleners over hun hoop voor Syrië. De uitzendingen zijn te zien op 14, 21 en 28 december  en op 4 januari.