Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Kerkdiensten

Datum Tijd Voorganger Toelichting
17 November10:00Ds. D. BoekemaMantelzorgers
24 November10:00Ds. R. Bos en Ds. D. BoekemaGedachtenis overledenen
19:00Mw. L. KlompStiltedienst
01 December10:00Ds. D. BoekemaAdvent 1
08 December10:00Ds. R. BosAdvent 2
19:00Ds. R. BosZangdienst
15 December10:00Ds. D. BoekemaJeugd
22 December10:00Ds. R. BosAdvent 4
18:30Kinderkerstdienst
24 December22:00Ds. R. BosKerstnachtdienst
25 December10:00Ds. D. BoekemaKerstmorgen
29 December10:00Ds. A. BaarslagZondag onder het octaaf
31 December19:30Ds. D. BoekemaOudjaarsavonddienst