Beste mensen,

In augustus beginnen de diensten weer om 10 uur.

In april zijn we naar 11 uur verhuist omdat er de nodige problemen waren met het kijken naar de diensten. We hebben de toezegging gekregen dat er voldoende maatregelen zijn genomen om onze dienst ook weer om 10 uur te laten starten.

Alle andere beperkingen blijven nog wel van kracht dus we kijken vooral thuis en met een kleine groep in de kerk.

Met vriendelijke groet, Adri Benschop en Jac. Meter

Loading