Het duurt nog bijna twee maanden, maar achter de schermen is ons team al volop bezig met het voorbereiden van de Aktie Kerkbalans 2018.

Wij mogen ons verheugen op een groep enthousiaste gemeenteleden, die bereid is mee te denken over de wijze waarop de Aktie Kerkbalans het beste onder de aandacht van onze gemeenteleden gebracht kan worden.

Hierbij wordt nagedacht over de brieven, folders en media gebruik waarvan het uiteraard de bedoeling heeft dat al onze leden zich hierdoor aangesproken voelen, van starters tot senioren.

Thema Kerkbalans voor 2018 is: Geef je om je kerk? Geef voor je kerk!

Ook in januari 2018 doen wij weer een beroep op u. Daar hebben we een goede reden voor.

U bent lid van een prachtige veelkleurige kerkgemeenschap.

U hoort meer van ons in het januarinummer van SamenSpel.

 

Hartelijk dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters

Henk Rustenhoven

 

Het jaar 2017 is bijna voorbij, denkt u aan het overmaken van de toegezegde bijdrage van dit jaar, als u dat nog niet gedaan hebt!