“Een kerk is van blijvende waarde”, “een kerk is heel wat waard”. Dat zijn citaten uit de brief waarmee wij in januari de Aktie Kerkbalans zijn gestart. Met aanvullend daarop de vraag: “Wat is de kerk u waard?”

U hebt daarop enthousiast en positief gereageerd. De afgelopen weken hebben we het grootste deel van de enveloppen met uw toezegging verwerkt. Het resultaat is dat we uitkomen op een totaal bedrag aan toezeggingen van ruim € 277.000, bij een begroting van ca. € 280.000.

Wij willen u hiervoor enorm bedanken. Wij realiseren ons heel goed dat dit financieel geen gemakkelijke tijd is. Ondanks die voor velen lastige situatie, hebben we geconstateerd dat de bijdrage bijna sluitend is aan de begroting. Dit komt mede omdat aantal van u de bijdrage heeft verhoogd. Daar zijn wij u zeer dankbaar voor.

Het is bijzonder fijn om ons te realiseren dat wij als gemeente met elkaar in staat zijn alle activiteiten, zowel m.b.t. de kerk als alle diaconale taken te kunnen blijven voortzetten, zoals we dat met elkaar gepland hebben.

Zo kunnen wij een actieve gemeente blijven met aandacht en inspiratie voor elkaar èn onze medemens.

Incasso

Zoals ieder jaar hebben we wij de Aktie Kerkbalans ook de mogelijkheid aangegeven om het bedrag t incasseren van uw rekening. Normaal gesproken beginnen we daarmee al aan het begin aan het jaar. Dat zal dit jaar iets later zijn, waarschijnlijk vanaf maart. Reden is dat onze administrateur, Pieter Slofstra, een tijdje in het buitenland vertoeft en onze administratief medewerkster, Margriet van de Pol, net is bevallen van een gezonde zoon.