Onder het motto “Wat is de Kerk mij waard” is begin januari de Aktie Kerkbalans weer van start gegaan.

Als het goed is hebt u de enveloppe al in de bus gekregen. Wij zijn u dankbaar voor de financiële steun die wij het afgelopen jaar van u ontvingen. We hebben twee enthousiaste predikanten. We beschikken over een mooi kerkgebouw dat goed wordt beheerd door ons kostersechtpaar. Door middel van acties en met hulp van de boeldag/kerstmarkt en het verjaardagsfonds konden we dit jaar de keuken verbouwen en het orgel renoveren. We konden zelfs één van de pastorieën vervangen. Dat alles geeft ons reden tot grote dankbaarheid.

De afgelopen jaren hebben we steeds benadrukt dat de kerk “Van blijvende waarde is”. Dat vraagt dus ook om een blijvende financiële steun. Daarom doen we dit jaar weer een beroep op u. Nu met de vraag: “Wat is de kerk mij waard”.
Wij rekenen ook in 2012 weer graag op uw bijdrage.

Dit jaar willen wij als College in het bijzonder een beroep doen op onze jongere gemeenteleden. Naast een brief voor alle gemeenteleden hebben we, na overleg met een commissie uit de jeugd, voor hen een speciale brief opgesteld, in de hoop dat deze hen misschien meer aanspreekt. Maar misschien spreekt het u ook wel aan. Daarom drukken we deze hier in zijn geheel af:

Aan de jongeren en jongvolwassenen in onze Gereformeerde Kerk in Putten,

Als je lid bent van een organisatie dan weet je dat dat geld kost. Of het nu een voetbalclub, een sportschool of een studentenvereniging is, elke organisatie maakt kosten en heeft dus inkomsten nodig. Normaal betalen leden daar contributie voor.

Ook als Gereformeerde Kerk in Putten maken we kosten. Naast de eigen kosten moeten we bovendien jaarlijks een bedrag van € 60,- per lid afdragen aan onze landelijke overkoepelende PKN-organisatie (Protestantse Kerken in Nederland).
Maar, zo zul je je afvragen: “Waar wordt dat geld dan aan besteed?”

Achterop deze brief vind je de Begroting 2012 van de kerk. In het kort komt het op het volgende neer:

We geven jaarlijks ongeveer € 325.000,- uit.
Het grootste deel gaat op aan salarissen en kosten van dominees, kosters, organisten, etc. Dat is ongeveer € 236.000,-. Het kerkgebouw, het orgel, etc. kost aan onderhoud en afschrijving per jaar € 46.000,-.
Dan hebben we onze activiteiten voor bijvoorbeeld jeugdwerk, ouderenwerk, vorming en toerusting, etc. Dat kost per jaar € 5.500,-. Kortom, allemaal kosten die we maken om als kerkelijke gemeenschap goed te kunnen functioneren.
Als je alle kosten deelt door 1450 leden, het aantal van onze kerk, dan kom je uit op gemiddeld € 225,- per lid per jaar, of die nu 1 jaar of 80 jaar oud is. Dat is € 18,75 per maand, inclusief de hiervoor genoemde afdracht aan de PKN, die neerkomt op € 5,- per maand.

Je kunt natuurlijk zeggen dat ouderen het meest gebruik maken van de kerk en dus meer moeten betalen. Daar heb je gelijk in. Veel jongere leden binnen onze kerk merken of zien overigens weinig van die kosten. Hun ouders betaalden of betalen voor hen. Misschien was of is dat bij jou ook wel het geval.
Maar als je zelf gaat verdienen, ook al is het een studentenbaantje, dan willen we ook aan jou graag de vraag stellen: “Wat is de kerk mij waard?”
We kunnen natuurlijk niet in jouw portemonnee kijken. Jij weet zelf het best wat er binnen komt en wat je uitgeeft als je bijvoorbeeld naar de sportschool gaat of een avondje gaat stappen.

Met deze brief willen we je vragen ook eens aan de kerk te denken. Wat is de kerk jou waard?
€ 5 per maand? € 7,50 of misschien een tientje?
Wil je er eens over nadenken en het ons laten weten. Op de achterkant van deze brief en op het vervolgvel vind je meer informatie over hoe je onze Gereformeerde Kerk in Putten kunt steunen.

Mogen we op je rekenen? Alvast bedankt voor je bijdrage!
Hartelijke groet, Aad van Sluis

Antwoordstrook Vaste Vrijwillig Bijdrage 2012
De afgelopen jaren bent u van ons gewend geweest dat u bij de brief over de Aktie Kerkbalans een antwoordstrookje ontving met daarop uw bijdragen over het afgelopen jaar en de mogelijkheid van een toezegging voor het komend jaar.
Mede met behulp van het nieuwe automatiseringsprogramma van de PKN hebben wij onze administratieve systeem kunnen verbeteren. Er is o.a. een koppeling gemaakt tussen de ledenadministratie en de financiële administratie. De ledenadministratie kent alle leden tegenwoordig een administratienummer toe. Wij gebruiken dit nummer nu ook voor het samenstellen van de brief voor uw Vaste Vrijwillige Bijdrage.
U vindt uw administratienummer aan de voorkant van de brief, boven uw naam.

In de brief vindt u twee stroken. Strook 1 is voor uw eigen administratie, strook 2 wordt door de Bijdragecommissie tussen 16 en 28 januari bij u opgehaald. Een antwoordenveloppe is bijgesloten.

Mocht u in deze periode niet aanwezig zijn, dan kunt u de antwoordenveloppe ook in de collectezak doen of per post versturen naar:
Aad van Sluis, Bosrand 25, 3881 GS Putten, voorzitter College van Kerkrentmeesters
Henk Rustenhoven, Beekweg 16, 3881 LH Putten, voorzitter Bijdragecommissie

U kunt er voor kiezen om uw vaste vrijwillige bijdrage over te maken of te laten incasseren. U kunt de vaste vrijwillige bijdrage overmaken naar:
ING 947669, t.n.v. de Gereformeerde Kerk te Putten
Rabobank 35.42.55.363, t.n.v. de Gereformeerde Kerk te Putten

Wilt u als omschrijving bij uw betaling a.u.b. het administratienummer vermelden dat boven aan de voorkant van de brief boven uw naam is afgedrukt?

Namens het College van Kerkrentmeesters heel hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid en bijdrage!