Zondag 10 februari 2019 wordt het Heilig Avondmaal gevierd waarbij  de opbrengst van de eerste collecte door de Diaconie is bestemd voor het binnenlands- en buitenlands diaconale werk van Kerk In Actie.

Ieder jaar wordt door Kerk In Actie een breed scala aan projecten gepresenteerd met een binnenlands- of buitenlands diaconaal karakter als basis voor de gemeentelijke diaconieën en ZWO commissies om een goede beslissing te nemen over de te ondersteuning instanties.

Een goede afweging van de te ondersteuning stichtingen, projecten en instanties is een moeilijke aangelegenheid die elk jaar door de diaconie en de commissie zwo uitgevoerd wordt om een goede bestemming van de door u beschikbaar gestelde gelden te kunnen realiseren.

De Kerk In Aktie projecten variëren van ondersteuning inloophuizen, dak- en thuislozen hulp, geestelijke verzorging w.o. hulp aan eenzamen of dementiepatiënten, (ex) gedetineerden, asielzoekers, vluchtelingen, vrouwen in nood, en nog vele anderen.

Voor de bestemming van de collecte van 10 februari is gekozen voor een algemene ondersteuning van het totale scala van Kerk In Aktie projecten  om ook minder aansprekende doelen met een binnenlands- en buitenlands diaconaal karakter een kans te geven, en een bijdrage te verlenen aan het werk van Kerk In Aktie om de doelen kritische ieder jaar opnieuw te beoordelen/evalueren.

De diaconie beveelt deze eerste Heilig Avondmaalscollecte zeer bij u aan.