Overige bijeenkomsten en vergaderingen

De kerkenraad heeft besloten om in de afgelopen periode geen vergaderingen te houden in het kerkgebouw. Vergaderingen werden zo mogelijk digitaal georganiseerd door de betreffende commissie, werkgroep.

Vanaf 1 juli 2020 is het weer toegestaan te vergaderen in het kerkgebouw. Nog wel met een beperking van maximaal (ca) 12 personen en niet meer dan één vergadering op hetzelfde moment.

Voor alle bijeenkomsten in het kerkgebouw geldt dat daarbij de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen.

Bezoekwerk

Voor bezoekwerk binnen de gemeente gelden de daarvoor vastgestelde regels van afstand en hygiëne zoals die zijn vastgesteld en worden aanbevolen door het RIVM.

Bijpassende artikelen in deze categorie