Mantelzorg, langdurig zorgen voor je zieke man of vrouw. Of voor een chronisch ziek of gehandicapt kind. Zorg waar je niet om vraagt en ook niet voor kunt kiezen. Zorg die op je weg komt en die je zo goed mogelijk wilt geven. Maar waar je ook niet altijd tegen bent opgewassen, simpelweg omdat het zwaar is.

“Natuurlijk wil ik voor mijn zieke vrouw blijven zorgen, het liefst zo lang mogelijk, maar het wordt me soms teveel…”. ” Nu mijn ouders thuiszorg krijgen, is ons als kinderen veel praktisch werk uit handen genomen en komen we toe aan emotionele steun voor mijn vader en zieke moeder.”
Dit zijn zo wat gedeelten uit gevoerde gesprekken.

Om mantelzorgers verder te begeleiden is er nu de christelijke mantel-zorglijn geopend.
Professionals van NPV en Agathos thuiszorg bieden vijf dagen in de week een luisterend oor en geven praktisch advies aan (overbelaste) mantelzorgers, maar ook aan predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkers . De mantelzorg lijn is open van 9.00 tot 17.00 uur en telefonisch te bereiken onder nummer 0318-547887 of via email .