De commissie wil gemeenteleden bewust maken van de situatie in de wereld en motiveren tot meer inzet voor de allerarmste medemensen.

 • Geloven in een God die bevrijdt
 • Helpen om mensen tot hun recht te laten komen
 • Bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is

Zij wil dit doen door middel van:

 • Fondsenwerving d.m.v. collectes en vrijwillige bijdrage gemeenteleden
 • Acties van Kerk in Actie te volgen
 • Verspreiding Vandaar
 • Aandacht voor het werk van Amnesty International
 • Postzegels en briefkaarten inzamelen
 • Medewerking verlenen aan ZWO-diensten (2x per jaar)
 • Stukjes in Samenspel en Proloog
 • Ad hoc activiteiten
 • Noodhulp
 • 40 dagen Project
 • Medewerking aan Jeugdzendingsdag

 Rekeningnummers:Rabobank: NL78 RABO 035.42.58.753 t.n.v. ZWO-commissie (eventueel t.g.v. een bepaald doel)