De commissie Vorming & Toerusting van de Gereformeerde kerk en de Rooms-Katholieke Parochie St. Lucas, geloofsgemeenschap H. Maria Zuivering Putten, biedt u jaarlijks een programma aan met gevarieerde onderwerpen.

Het programma biedt een diversiteit aan onderwerpen en de commissie hoopt met dit aanbod veel kerkleden maar ook andere belangstellenden te inspireren en samen te brengen om onder leiding van deskundigen van gedachten te wisselen.

Om organisatorische redenen is het wenselijk dat u zich aanmeldt als deelnemer. Bij elk onderwerp staat vermeld bij wie u dat kunt doen. Dit kan – bij voorkeur – per e-mail maar ook telefonisch.

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk. Echter, het organiseren van activiteiten brengt altijd kosten met zich mee – denk onder andere aan de onkostenvergoeding voor de sprekers. Om die kosten te dekken, wordt aan de deelnemers – via het rondgaan van een collectezak – een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Bijpassende artikelen in deze categorie