Besluitvorming

Dit gebruiksplan is door de kerkenraad vastgesteld in de vergadering van de Agendacommissie – coronateam op 1 juli 2020, die daartoe is gemandateerd door de kerkenraad.

Communicatie

Via de gebruikelijke communicatiekanalen van onze kerk, Proloog, Samenspel, KerkApp, Website, is het gemeente geïnformeerd over dit gebruiksplan.

In het uitnodigingsbeleid zullen de huisregels worden per mail gecommuniceerd met alle genodigden:

  • Mensen die een bevestigingsmail hebben ontvangen worden verwacht om uiterlijk 10:45 uur bij de hoofdingang aan de Achterstraat. Er wordt op toegezien dat de 1,5 meter wordt gehandhaafd. Er zijn middelen om de handen te ontsmetten. Gebruik van de garderobe is niet mogelijk.
  • Er is helaas geen kinderopvang en geen kindernevendienst.
  • Er zijn geen besproken plaatsen. Volg de aangewezen looproutes.
  • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gehouden te worden.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. Er zijn geen liedboeken beschikbaar. In verband met de digitale uitzending worden de liederen gestreamd. De liederen zijn in de kerk te lezen via de beamer, maar niet bedoeld om mee te zingen.
  • Er wordt gecollecteerd via de Givt-App. U kunt ook uw bijdrage achteraf overmaken.
  • Bij het verlaten van de kerk volgt u de aanwijzingen van de gastvrouwen/gastheren.
  • Er is geen koffiedrinken na de dienst.
  • Het bezoek aan het toilet in de kerk graag tot een minimum beperken.

Mensen die moeilijk ter been zijn, en/of een hulpmiddel hebben, kunnen gebruik maken van de zijingang bij de ontmoetingsruimte. Voor vervoer van en naar de kerk gelden de afspraken die er voorheen ook waren.

Communicatiematrix:

voor wie communicatiemiddel kinderen tot 12 jr kinderen 13-18 jr volwassen leden 70+ leden en andere kwetsbare leden gasten
(niet-leden)
commissie van beheer kerken-raad
gebruiksplan
Website, Samenspel, Proloog, KerkApp

          x x
uitnodigingen | info
e-mail: ikkomgraagnaardekerk@gmail.com , website, Samenspel, Proloog, KerkApp
x x x x      
centraal contactadres
voor vragen per e-mail, voorzitters@kerknetputten.nl Tel: 06-53592193, 06-10184463 Durftevragen: Mail: durftevragen@gkputten.nl

    x x x   x
flyer | affiches | welkomstbord ingang

    x x x    
persbericht
in lokale media of en hoe gasten welkom zijn

        x    
informatiebronnen kerkverband www.protestantsekerk.nl/corona / wekelijkse nieuwsbrief Protestantse Kerk etc.           x x

Bijpassende artikelen in deze categorie