JEUGDZANGDIENST…….

terugblik op zichtbaar SAMENSPEL…….

Zondagavond 25 september om 20.05 kregen veel jonge muzikanten en zangeressen terecht een geweldig applaus. Met veel passie en enthousiasme werden in een dienst met als thema “Vrede” (het was immers vredesweek) veel liederen gespeeld en gezongen. Het was een feest om tot dat samenspel te komen.

Maar dat gaat niet vanzelf. Wij kregen het applaus,…….. maar daarvóór had de jeugddienstcommissie met jongeren en Dick Boekema en ondergetekende in twee bijeenkomsten de inhoud bepaald en alle afspraken gemaakt om de taken te verdelen.

Het lijkt vanzelfsprekend als je al die instrumenten en apparatuur ziet staan. Maar een applaus voor de slepers van drumstel, elektronische piano, kabels, boxen etc. mag zeker klinken! Als iedereen al weer thuis zit, zijn zij nog bezig om alles weer af te breken en terug te slepen naar de plek waar het vandaan komt.

Prachtig zoals jonge mensen zelf vertelden over wat Vrede voor hen betekent. Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt om nadenken, wikken en wegen, coachen. En ga er maar voor staan! Applaus.

Het lijkt vanzelfsprekend, maar het samenstellen van alle powerpoint-beelden en -tijdens dat uur- precies op de juiste momenten laten zien is een hele klus. Applaus!

Het lijkt vanzelfsprekend, maar het is een kunst om als voorganger de juiste woorden te kiezen en eigenlijk je preek in de inleiding in 3 minuten te houden. Applaus!

’s Middags om 15.00 uur (terwijl het heerlijk zonnig was buiten) waren alle jongeren paraat om te repeteren. Achter de schermen werd gezorgd voor drinken en om 18.00 uur stond er een complete broodmaaltijd klaar met heerlijke soep. Applaus! En daarna moet er heel snel worden opgeruimd door de koster, die vanzelfsprekend meehelpt om alles snel door de nieuwe afwasmachine te halen. Applaus!

 

Terecht was er een applaus voor de musicerende en zingende jongeren. Samenspel ten top! Zonder al dat Samenspel vooraf, tijdens en na de dienst had er echter nooit applaus geklonken!

En dat Samenspel levert op dat vier jonge mensen aangaven volgende keer graag mee te willen doen. Dat verdient een staande ovatie!!

Jolanda en Wout van Veen