In de kerkenraadsvergadering van 19 mei j.l. is op voorstel van het College van Kerkrentmeesters besloten nu, naast de nieuwe geluidsinstallatie ook de Kerk-TV te gaan installeren. De bekabeling daarvoor was al meegenomen in de aanleg van de geluidsinstallatie. Ook is besloten de beamers te vervangen in verband met de nu te instaleren HDMI beeldkwaliteit en de leeftijd van de beamers.

De bediening van geluid, TV en beamers zal plaats gaan vinden vanaf de galerij naast het orgel. Wij zijn zeer verheugd dat we het Beamerteam hebben kunnen uitbreiden met enkele enthousiaste jongeren.

Uiteraard zal er aandacht besteed worden aan de privacy als gevolg van het gebruik van de

Kerk-TV. Voor het verkrijgen van toegang tot de live Kerk-TV uitzendingen, wordt U later nog uitgebreid geïnformeerd.

 

Ook is besloten het bestaande Wifi netwerk te vervangen, hierdoor ontstaat in de gehele Kerkgebouw een goede Wifi netwerkaansluiting. Tijdens de vergaderingen wordt oa. veel met een tablet of laptop gewerkt, krijgen een goede aansluiting in het liturgisch centrum en de ontvangst in de Soos wordt verbeterd voor multimedia gebruik.

De verbinding naar ‘buiten’ wordt ook verbeterd.

 

Daarnaast is ook besloten de Soos op te gaan knappen. De Soosleiding heeft daarvoor een begroting gepresenteerd waarvoor de financiële middelen beschikbaar waren.

Op 31 mei wordt begonnen met de sloop, kasten en banken getimmerd, geschilderd, gesaust, verlichting vervangen, nieuwe geluidsinstallatie, 75 inch TV scherm en wordt het geheel brandveiliger gemaakt.

Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, zowel ouderen als jongeren, die zich al hebben aangemeld.

Langs deze weg ook dank aan U, gemeenteleden, die dit  alles  mogelijk maken door  Uw bijdragen aan collectes, verjaardagsfonds en boeldag.

 

Namens het College van Kerkrentmeesters.

Aalt van Bokhorst

Henk Rustenhoven