In de periode 22 september tot en met 22 oktober bent u als gemeentelid,  kerkenraadslid of actieve vrijwilliger van harte welkom op de inspiratiebeurs. Op veertien  plaatsen in het land pakt de Protestantse Kerk uit met verschillende workshops, een  presentatie symbolisch bloemschikken en een informatiemarkt. De komende inspiratiebeurzen vinden plaats in de aanloop naar de adventstijd. Dat  wordt zichtbaar in de workshop rond de kindernevendienstprojecten voor advent en kerst  en de presentatie symbolisch bloemschikken.
Bij de presentatie symbolisch bloemschikken kunt u kijken naar de symbolische  schikkingen die zijn gemaakt op basis van de lezingen voor de laatste zondag van het  kerkelijk jaar, de vier  adventszondagen en de kerst. Ook zijn de maaksters van de  schikkingen aanwezig om nadere uitleg te geven en antwoord te geven op uw vragen. Op  de beurs kunt u ook de bundel aanschaffen die u kunt gebruiken bij het maken van de  schikkingen in uw eigen gemeente.

  • In de workshop staan de kindernevendienstprojecten van Kind op Zondag, Vertel Het Maar en Bonnefooi centraal.
  • Voor diaken, leden van ZWO-commissies en andere geïnteresseerden wordt een dubbele workshop aangeboden rond de komende 40-dagen-campagne. Heel bewust kiezen we er voor deze workshop nu al aan te bieden, omdat u daardoor vroegtijdig kennis kunt nemen van het thema, projecten en materialen van de campagne en ruim de tijd heeft voor voorbereidingen in de eigen gemeente. Het thema voor de 40-dagentijd is: ‘Nieuw leven’.
  • De laatste workshop is met name bedoeld voor iedereen die op de één of andere manier betrokken is bij het pastoraat. In de workshop staat het thema ‘Ziekte, gezondheid en geloof’ centraal en zal met name laten zien hoe in een pastoraal gesprek de thema’s ziekte, gezondheid en geloof aan de orde kunnen komen. Klik hier voor meer informatie over de workshops.

Op de informatiemarkt vindt u kramen van de PKN en van de uitgeverijen Kerkboek.nl, Narratio en Kwintessens. U kunt er terecht voor materialen en nieuwe ideeën voor het  gemeentewerk.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Servicedesk van de Protestantse Kerk, tel. (030) 880 18 80, e-mail: servicedesk@pkn.nl

Locaties en tijden in uw regio:
Arnhem  Opstandingskerk  Rosendaalseweg 505  22 september 2012
Nijkerk  De Schakel  Oranjelaan 10  1 oktober 2012
Kerk open: Maandag t/m vrijdag: 19.00 – 21.45 uur en Zaterdag: 10.00 – 12.45 uur

Workshoptijden:
Zaterdag 22 september a.s.

  • Workshop kindernevendienst: 10.30 – 11.30 uur
  • Workshop ‘Ziekte, gezondheid en geloof’: 10.30 – 11.15 en 11.45 – 12.30 uur
  • Workshop 40-dagen-campagne: 10.30 – 11.15 en 11.45 – 12.30 uur

Maandag 1 oktober a.s.

  • Workshop kindernevendienst: 19.30 – 20.30 uur
  • Workshop ‘Ziekte, gezondheid en geloof’: 19.30 – 20.15 en 20.45 – 21.30 uur
  • Workshop 40-dagen-campagne: 19.30 – 20.15 en 20.45 – 21.30 uur

De presentatie symbolisch bloemschikken en de informatiemarkt zijn doorlopend  geopend