Het inloophuis bestaat 1 maart één jaar. Het is een fijne, centraal gelegen plek gebleken waar mensen zomaar binnen kunnen lopen, iedereen kan er dus terecht voor een praatje en een kopje koffie. Het “Hart van Putten” bevindt zich aan de Molenweg 2. Mocht u nieuwsgierig zijn of belangstellend dan bent u van harte welkom op één van de dagen dat het inloophuis open is.

‘s Woensdags en vrijdags van 10.00 tot 12.00 uur en ’s zaterdags ’s middags van 14.00 tot 17.00 uur.

Dit jaar is het inloophuis ook open op de eerste en derde zondag van de maand van 14.00 uur tot 17.00 uur. Op de derde zondag wordt (tegen een kleine vergoeding) een maaltijd aangeboden. Dit blijkt erg te worden gewaardeerd. Opgeven voor deze maaltijd kan tot de vrijdag daarvoor tot 12.00 uur, in het inloophuis of via de mail info@hartvanputten.nl

Activiteiten:

Vrijdag 7 maart gaat Henneke Timmer met u breien en haken.

Vrijdag 21 maart ketting maken o.l.v. Ria Wassink.

(Voor de activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd.)

 

Op 8 maart, 12 april en 10 mei kan er weer naar harte lust worden gesjoeld.

Op vrijdagmiddag, na 14.00 uur is er de mogelijkheid voor een “computervragenuurtje”. Opgave: tel.: 356098.

U bent van harte welkom!