Aan de nieuwe Informatiegids 2017-2019 Gereformeerde Kerk Putten (PKN) wordt de laatste hand gelegd. De verschijningsdatum is gepland in week 46 (vanaf maandag 13 nov.).

Als kerk moeten wij denken aan de kosten van het drukken maar óók aan het milieu

(het gebruik van het vele papier) en daarom hierbij de oproep om de nieuwe Informatiegids in een digitaal (PDF) formaat te ontvangen.

Wilt u de Informatiegids digitaal ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een email te sturen naar het Kerkelijk Bureau: email: kbgerefkerk@kerknetputten.nl

 

Hartelijk dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters

Henk van der Zwaag