De morgendiensten van de komende twee zondagen hebben we wat meer gasten die met ons meeluisteren dan doorgaans. De IKON zal beide zondagmorgendiensten van 20 en 27 maart uitzenden.

De uitzendingen op zondagmorgen gaan standaard om 10.06 uur de lucht in en de uitzending stopt precies om 10.54 uur. Vanuit de IKON stelt men er echter prijs op dat u beide diensten om half tien aanwezig bent. De regisseur wil een aantal dingen met u doornemen, er moeten mededelingen worden gedaan die niet in de uitzending passen, de technici willen de microfoons graag goed instellen voor een optimale uitzending enzovoort. Al met al is daar enige tijd voor nodig.

Het zijn ‘gewone’ diensten in die zin dat er geen bijzondere dingen gebeuren of aparte thema’s aan de orde zijn. Het bijzondere zit in het aantal luisteraars dat met onze diensten is verbonden.

Mededelingen, bestemd voor de gemeente en de collecte kunnen beter niet tijdens de uitzending plaatsvinden. Dat zal betekenen dat deze plaats zullen vinden vóórdat de uitzending begint. Ook daarom is het van belang om uiterlijk om half tien aanwezig te zijn.