Is het hoofdthema van het “paarse boekje” en van de 5 woensdagavondvieringen voorafgaand aan Pasen. Elke woensdagavond heeft een subthema overeenkomstig de weekthema’s in het paarse boekje. Zo willen we ons bezinnen op de periode voorafgaand aan het komende Paasfeest.

Op 24 februari beginnen we met “Afwezigheid. Waar is iedereen?”. Een bijzonder onderwerp om mee te starten én een onderwerp dat ons allen raakt. Achtereenvolgens de thema’s “Vragen om hulp”, “Het roepen horen”, “Nood zien” om te eindigen op 24 maart met het thema “Ontvangen”.

Vol overgave en met respect voor elkaars inbreng, visie en eigenheid worden deze avonden voorbereid door leden van de drie kerken. (Iedereen die eens mee wil doen: spreek gerust iemand van ons aan; diploma’s zijn niet nodig. Van harte welkom!)

Namens de Gereformeerde, Rooms-Katholieke en Hervormde Andreas Kerk nodigen wij ieder uit voor deze woensdagavondvieringen van 19.00 uur tot 19.30 uur in de Katholieke Kerk aan de Brinkstraat.

De voorbereidingsgroep

Mery Binnerts, Stella Casander en Luda Klomp