Het veertigdagentijdboekje is gereed. Het draagt de titel: Onvoorwaardelijke Liefde. Het is samengesteld en geschreven door leden van drie Puttense kerken: de rooms-katholieke parochie, de gereformeerde kerk en de andreaskerk. Voor elke dag van de veertigdagentijd is er een bijdrage, zodat het te gebruiken is als een dagboekje. Het kan individueel gelezen worden of samen, bijvoorbeeld aan tafel. Het paarse boekje, zoals het vaak wordt genoemd, heeft niet de pretentie gezaghebbend te zijn, in tegendeel. Het is een poging om woorden te geven aan geloof, aan vertrouwen, maar even goed aan een zoektocht naar wat van waarde is.

Ruim voor aanvang van de veertigdagentijd zal het boekje beschikbaar zijn voor de leden van de drie kerken, maar evengoed voor mensen daarbuiten. Vanwege het mogelijk gebruik als dagboekje zal het in gedrukte vorm in de kerken komen te liggen. We willen het ook graag digitaal aanbieden voor wie dat wil. Degenen die het in hun e-mail willen ontvangen kunnen een berichtje sturen naar het e-mailadres: 40-dagen@kerknetputten.nl.

Omdat we verwachten dat het aantal mensen het d.m.v. een tablet of smartphone zal lezen, willen we het aantal te drukken exemplaren verminderen met het aantal aanvragen voor de digitale versie.

De samenstellers