Het EBC is in 1973 gestart vanuit een koffiebar in Elburg. Een aantal enthousiaste leden van jeugdverenigingen wilde graag mensen helpen die in de problemen zaten. Uitgangspunt was dit te doen vanuit het Evangelie, en de Bijbelse normen en waarden centraal te stellen in de begeleiding.

Aanvankelijk werden er mensen met allerlei problemen opgevangen: drugsverslaafden, mensen met een alcoholverslaving en mensen met psychosociale problematiek.

Het bleek soms voor het genezingsproces nodig te zijn dat mensen uit hun thuissituatie werden gehaald, en elders een onderkomen kregen.

Daarvoor is een boerderij gevonden, die verbouwd is tot een complex met woonappartementen. Later zijn er meer gebouwen bij gekomen, zoals werkplaatsen, kantoorruimtes, een kaasmakerij, een groentekas en een creatieve ruimte. Ook zijn er woningen gekomen voor het personeel. Bijzonder is de kerkzaal, waar je langs een smalle, steile trap naar toe moet klauteren.

Uitbreiding van het centrum vond plaats in centra in  Elburg, Oldebroek en Harderwijk

De begeleiders hadden in de eerste jaren de status van diaconaal werker. Ze ontvingen geen salaris, en kregen in het centrum gratis kost en inwoning.

Die situatie kon niet meer in deze tijd. Het centrum moest op een andere basis gaan werken: Personeel moest op basis van een CAO worden betaald, en cliënten moesten eerst worden geïndiceerd, voordat ze naar het centrum konden worden verwezen.

Deze overgang is goed verlopen totdat het EBC vorig jaar in zwaar weer terechtkwam ten gevolgen van onder andere de forse kortingen op het AWBZ-budget en stijgende administratieve lasten. Dit had tot gevolg dat een groot deel van het personeel moest worden ontslagen. De tak arbeid werd afgestoten, waardoor de kaasmakerij verdween, net zoals de melkkoeien

Ook het hulpaanbod is gewijzigd, het EBC is een professionele zorginstelling die zich richt op mensen met psychosociale problemen.

De begeleiding betreft hulp bij problemen in het eigen functioneren, omgang  met anderen, kort samen te vatten in drie verschillende vormen van hulpverlening. 1. Opvang en begeleiding, 2. Begeleid wonen, en 3. Dagbesteding, waarbij de medewerkers God als dragende kracht ziet onder hun werk.

Op 13 april hebben we als diaconie een bezoek gebracht aan het EBC. Na een rondleiding kregen we een presentatie waarin het één en ander over het centrum werd verteld door Klaas Holwerda, onze gastheer die avond.

Daarna mochten we in één van de zalen van het centrum onze eigen diaconievergadering houden.

Het was een leerzame avond, waarin we een goed beeld hebben gekregen van het EBC.

Wanneer een cliënt afscheid neemt van het centrum, wordt een tijdens een afscheidsceremonie een steen gelegd op de zg. “Walk of Hope”. In die steen komt een voetafdruk, de naam, en daarbij kernachtig iets van wat die persoon raakt. Vaak is dit iets wat te maken heeft met het geloof.

In de maanden juli en augustus worden er twee SOW-collectes gehouden voor het EBC. We bevelen deze van harte bij u aan.

De diaconie