Gemeentevergadering 25 april

Zoals gebruikelijk wordt u in de maand april door de Kerkenraad uitgenodigd voor de jaarlijks Gemeentevergadering. Elders in deze Samenspel leest u daar meer over.

De bijdrage van het College van Kerkrentmeesters op deze avond is om u op de hoogte brengen en te houden omtrent het financiële reilen en zeilen van onze kerk. U bent van harte welkom!

Jaarrekening 2012

In de Collegevergadering van april hebben we de Jaarrekening 2012 besproken en vastgesteld. Deze zal in eerste instantie worden besproken op de Kerkenraad van 11 april en daarna voor goedkeuring worden aangeboden aan de Gemeentevergadering. Uiteindelijk zal de Kerkenraad in de eerstvolgende vergadering daarna de Jaarrekening definitief bekrachtigen.

Op het moment van het schrijven van dit stukje kan er dus “formeel” nog niets over worden gezegd. Maar als College van Kerkrentmeesters kunnen wij u wel vast melden dat we “niet ontevreden” zijn met het resultaat. In zijn totaliteit (kerk en commissies) sluiten de cijfers met een positief resultaat van ca. € 8.000,- . Daarvan komt ca. € 2.700,- voor rekening van de Kerk. Dat is ongeveer gelijk aan het saldo van vorig jaar (ca. € 2.400,=).

Ook voor de Diaconie geldt dat de opbrengst en het saldo ongeveer gelijk is aan dat van vorig jaar.

Positiever geformuleerd: Het is fantastisch dat we in deze tijd van crisis een dergelijk resultaat mogen melden. Wij zijn u allen daar zeer dankbaar voor!

Renovatie achtergevel

Al een aantal jaren constateren we dat de achtergevel van ons kerkgebouw dringend aan renovatie toe is. Het houtwerk moet vervangen worden, de gevel geïsoleerd en de ramen worden voorzien van dubbel glas. Omdat we voor het onderhoud een Meerjarenplan hebben en daarvoor een fonds hebben gevormd kan dat dit jaar ook betaald worden. We hebben daar inmiddels een goede offerte voor gekregen en dat betekent dat we opdracht hebben gegeven om dat binnenkort uit te voeren.

Duurzaamheid

Zoals u ook in de verslagen van de Kerkenraad heeft kunnen lezen is er in de afgelopen periode regelmatig gesproken over duurzaamheid. Ook als kerk willen we ons bezig houden met de toekomst van onze planeet.

Binnen het College is afgesproken om de komende tijd een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen. Daar is geen besluit over genomen. We willen graag meer inzicht in de consequenties ervan, ook in financiële zin. We houden u op de hoogte.