Graag willen wij u nogmaals informeren over de incasso van de vaste vrijwillige bijdrage in de maanden augustus en september. U bent gewend dat dit rond de 25e plaatsvindt, echter vanwege technische problemen hebben wij deze opdracht pas 15 september kunnen verstrekken aan de bank. Tegen alle gebruiken in is deze , samen met de incasso van september, rond 15 oktober van uw rekening afgeschreven. Dit geldt alleen voor degene die aangegeven hebben akkoord te gaan met een maandelijkse incasso. Als u even terugkijkt in uw rekeningoverzicht zult u zien dat er in augustus en september niet is geïncasseerd.

De volgende gebruikelijke incasso is, als het allemaal goed gaat, per 25 oktober en de laatste per 25 november. In december wordt er zoals gebruikelijk niet geïncasseerd omdat december toch al een dure maand is.

 

Voor de duidelijkheid: u betaalt dus niet meer dan u hebt toegezegd. Excuses voor de verwarring die dit wellicht met zich mee brengt. Wij danken u voor uw begrip.

 

Namens het College van Kerkrentmeesters

Adri Benschop