Aktie Kerkbalans

In januari heeft u van ons een brief gekregen in het kader van de Aktie Kerkbalans 2014. De voorzitter van de Bijdragecommissie Henk van Rustenhoven en de administrateur Margriet van de Pol zijn nog druk doende om alle formulieren te bestuderen. We moeten dus nog even een slag om de arm houden, maar de eerste indruk is dat het er voor het komend jaar financieel gezien weer goed uitziet.

In de volgende Samenspel hopen we u meer en concreter te berichten over de opbrengst van de Aktie.

Het geluid

U zult het de afgelopen tijd ook wel hebben gemerkt. Er was wat aan de hand met het geluid in de kerk. Onze kerkmeester is er inmiddels druk mee aan de weer geweest samen met de koster en met een extern deskundige. Zoals het er nu naar uitziet lijken de problemen te zijn opgelost.

Huisvestingszaken

In het kader van het onderhoud van de kerk hebben we besloten de komende tijd extra aandacht te schenken aan de dakgoten. Het zat er al een tijdje aan te komen. Dit voorjaar zullen ze worden vervangen zodat we daar de komende tien jaar geen omkijken meer naar hebben.

Een langdurige wens van onze kosters is ook om de vloerbedekking in de hal te vervangen. Enkele jaren geleden speelde dit ook al. We hebben toen gekozen voor een grondige reinigingsbeurt. We hebben nu besloten om offertes opvragen voor de vervanging van de vloerbedekking.

Nieuwe voorzitter

Tot ons groot genoegen kunnen wij u melden dat we er in zijn geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden voor onze commissie. Mathijs Suidman heeft tot zijn spijt moeten laten weten het voorzitterschap niet langer te kunnen combineren met zijn drukke baan. In zijn plaats is nu Nanda Kempkes bereid deze taak op zich te nemen. Nanda is een bekende in onze kerk en iemand met veel bestuurlijke ervaring. Wij zijn hier heel blij mee.

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Adri Benschop