Actie Nieuwe Liedboeken

De actie die we hebben gevoerd voor de verkoop van nieuwe liedboeken is een groot succes gebleken. In totaal hebben we 365 liedboeken verkocht, inclusief twee begeleidingsbundels en een losbladige set. Het resultaat van de actie is dat we ca. 100 liedboeken over hebben gehouden voor onze gasten.

Het ophalen en afleveren van de boeken liep voortreffelijk. Het waren gezellige ontmoetingen. Op zaterdagmorgen 2 november was onze organist Bert Jan Velten aanwezig om met een aantal aanwezigen alvast een aantal liederen te oefenen aan de piano. Er moeten nog een aantal liedboeken worden opgehaald/afgeleverd, maar ook dat komt wel goed.

Vanaf 1 december gaan we de liedboeken gebruiken in de kerkdiensten. Wij danken iedereen hartelijk voor de medewerking en de spontane reacties!

 

Energiezuinige lampen

Wellicht hebt u het al gemerkt. De lampen in de hal en de zalen zijn vervangen door energiezuinige lampen. Ze komen iets langzamer op gang dan we gewend zijn, maar daartegenover staat dat we weer voordeliger uit zijn.

 

Acceptgiro's Samenspel

Evenals vorig jaar ontvangt u bij deze uitgave van Samenspel een acceptgiro voor de kosten van Samenspel.

Met behulp van twee enthousiaste vrijwilligers,Ton Enserink, Albert Doldersum en Jan Veeningen, wordt Samenspel, met al het andere drukwerk van onze kerk, gedrukt via ons eigen kopieerapparaat. Hartelijk dank voor het vele werk wat door hen wordt verricht!

Maar ook drukwerk in eigen beheer kost geld. Daarom doen we ook dit jaar een beroep op u om hiervoor een extra bijdrage te betalen. NB: het is een gift. In deze Samenspel treft een acceptgiro waarmee u een extra bijdrage van € 35,– kunt overmaken. U kunt uw bijdrage deponeren in de collectezak.

Mogen we op u rekenen?

 

Wijziging bankrekeningnummers

Zoals iedereen in Nederland en Europa moet ook de kerk overstappen op nieuwe bankrekeningnummers. Ze worden vervangen door zgn. IBAN-nummers, die voor een deel bestaan uit de huidige nummers, met een aantal toevoegingen.

Voor de kerk betekent dit dat de nummers worden gewijzigd in:

 

Gereformeerde Kerk (RABO): NL40 RABO 0354 2553 63

Gereformeerde Kerk (ING): NL40 INGB 0000 9476 69

Gereformeerde Kerk Diaconie: NL05 RABO 0354 2216 55

Gereformeerde Kerk ZWO: NL78 RABO 0354 2587 53

 

Ze worden vanaf 2014 verplicht. Wij adviseren u dit nu alvast in uw administratie aan te passen.

 

Begroting 2014

 

Namens het College van Kerkrentmeesters

Adri Benschop