Personele mutaties

Ook het College van  Kerkrentmeesters heeft na de vakantie de draad weer opgepakt.  Om te beginnen melden wij u een aantal personele mutaties.

Wij hebben u al eerder gemeld dat Pieter Slofstra na lange tijd besloten heeft te stoppen met zijn werkzaamheden voor de administratie van de Kerk. Na jarenlang administrateur te zijn geweest van de bijdrageadministratie heeft er vier jaar geleden ook de financiële administratie bijgenomen. Hij heeft dat voortreffelijk gedaan, maar vond het nu tijd worden het stokje over te dragen aan iemand anders. Pieter, bedankt voor het vele werk dat je voor onze kerk hebt gedaan!

Als College hebben we lange tijd gezocht en nageacht over zijn opvolging. Uiteindelijke hebben we de oplossing gevonden door een interne verschuiving van taken. Bert Jan Velten, de huidige penningmeester neemt de administratie over en Adri Benschop is bereid gevonden het penningmeesterschap op zich te nemen. Margriet van de Pol, die op de achtergrond al veel administratieve taken verrichtte treedt nu ook toe tot het College van kerkrentmeesters.  We hebben er het volste vertrouwen in dat de administratieve taak binnen de kerk bij dit drietal in goede handen is.

Onderhoud

Dan een aantal zakelijke mededelingen van de kerkmeester:

– U zult wel hebben gemerkt dat deze zomer de achtergevel geheel vervangen is. Een jarenlange wens is hiermee in vervulling gegaan.

– Tegelijkertijd hebben we het schilderwerk aangepakt. We? Dat wil zeggen: Aart van de Brink en Gert Heijwegen! Fantastisch mannen! Bedankt! Het ziet er weer pikobello uit.

– De lampen in de hal zijn allemaal vervangen door zuiniger exemplaren.  Ook dat levert weer geld op.

– Besloten is een CD-opnameapparaat aan te schaffen waarmee het mogelijk wordt om speciale diensten als trouw- en rouwdiensten in vervolg op CD op te nemen. Als u daar belangstelling voor heeft moet u dat wel van tevoren even aangeven. De kosten zijn 10 Euro.

Zonnepanelen

In april hebben we geïnformeerd dat we een onderzoek gingen doen naar het gebruik van zonnepanelen. Onderhandelingen met ISS, een onafhankelijke leverancier van zonnestroom , die samenwerkt met onze huidige stroomleverancier Greenchoice, heeft er in geresulteerd in een aantrekkelijk contract, waarbij op de schuine daken aan de oostkant van de kerk zonnepanelen worden geplaatst.  ISS is bereid het kostenneutraal te leveren bij een contract voor 10 jaar. Dat levert ons direct al een besparing op op de stroomrekening. Bovendien wordt het systeem na 8 jaar ons eigendom. Het contract moet nog worden getekend, maar op het moment dat u dit leest is er vermoedelijk al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden.

We zijn hiermee de eerste kerk in Putten die overgaat op een duurzame, milieubewuste energievoorziening.

Begroting 2014

Het lijkt vroeg, maar het College heeft in de vergadering van september de begroting voor 2014 al in concept vastgesteld. Dat moest wel, want we hebben toegezegd dat we in de nieuwe begrotingsprocedure de kerkenraad in oktober in de gelegenheid stellen een vrij besteedbaar deel van de inkomsten te verdelen over verschillende commissies. Dat vrij besteedbare deel voor 2014 bedraagt € 15.000.-. Dat is € 3.000,-  meer dan vorig jaar. Aan de commissie zal worden gevraagd hun begroting bij de kerkenraad in te dienen.

Nieuwe liedboeken

Tenslotte de nieuwe liedboeken. U hebt nog tot eind september de gelegenheid om in te tekenen op de lijsten die voor en achter in de kerk liggen. Zoals bekend zijn er standaardexemplaren voor  € 25,-, luxe exemplaren voor € 39,90 en kinderliedboeken voor € 25,-. Alle drie de mogelijkheden in blauw of rood.

In de vorige Samenspel heeft een intekenlijst gezeten. U vindt die ook in de kerk. U kunt eventueel ook een mailtje sturen naar ondergetekende: mail@adribenschop.nl. Dan wordt uw bestelling ook genoteerd. Vergeet u niet daarbij ook de uitvoering, kleur en aantal te vermelden.

 

Namens het College van Kerkrentmeesters

Adri Benschop