Dagelijks lezen over de teloorgang van de natuur en de grote gevolgen voor biodiversiteit en de leefbaarheid van onze aarde wereldwijd. Wij hebben het dan over de kwaliteit van de grond, lucht, water, klimaat etc. Een van de zaken die extra aandacht vraagt omdat er gerechtelijke uitspraken zijn gedaan is de overbemesting van stikstof als gevolg van onze intensieve reguliere landbouw. Wij hebben er allemaal veel van gehoord en over kunnen lezen.
Vanuit de Groene Kerk willen wij graag het genuanceerde gesprek op gang brengen, wat wij als consumenten voor positieve invloed kunnen uitoefenen op de biodiversiteit en de noodzakelijke transitie naar natuurinclusieve landbouw en wat dat betekent.
Om die reden staan er voor 2023 een drietal excursies met bespreking op het programma:

 1. Op 25 februari gaan wij om 14.00 uur een bezoek brengen aan het bedrijf van de familie van de Kamp van boerderij “De Rozendaal” aan de Beulenkampersteeg. Zij zijn overgestapt van een regulier gemengd bedrijf naar verbrede landbouw en houden “wroetvarkens”, een concept met meer dierenwelzijn, minder intensief en verkoop van vlees in de korte keten. Daarnaast hebben zij een speel -en beleefboerderij en aandacht voor biodiversiteit.
 2. In mei staat een bezoek aan het biologische melkveebedrijf van de familie van Beek op Olden Aller op het programma. Zij boeren biologisch op grond van Natuurmonumenten en maken hun eigen zuivelproducten die via de korte keten verkocht worden. Zij zijn al volop bezig met “natuurinclusieve landbouw”, gebruiken geen kunstmest en antibiotica.
 3. Eveneens in mei willen wij de “Puttense Hooglanders” van de familie van den Bor gaan bezoeken aan de Vanenburgerallee. Zij houden gras gevoerd vleesvee op natuurgrond, zonder gebruik van kunstmest. De imposante grazers zijn het hele jaar door buiten en vertonen nog natuurlijk gedrag, de kalveren blijven gewoon bij de moeder en. zonder gebruik van antibiotica . Vlees kunt u bestellen via hun website.
  De bedoeling is om in gesprek met deze boeren meer te horen over de mogelijkheden en motivatie om zo natuurinclusief mogelijk te boeren. Hoe boer je met respect voor de schepping? Wat bedoelen wij eigenlijk met natuurinclusief? Wat betekent biologisch? Waarom is het beter om minder vlees te eten? Wat kun je zelf allemaal al doen aan “rentmeesterschap” als je keuzes maakt wat je eet?
  Alle vragen kunnen gesteld worden als wij er maar respectvol met elkaar over in gesprek willen gaan.
  Meer info over de te bezoeken bedrijven is te vinden op onderstaande sites:
  https://www.wroetvarken.nl/onze-boeren/familie-van-de-kamp
  https://www.kleinoldenaller.nl/over-ons/
  https://puttensehooglanders.nl/puttensehooglanders.nl/

Via deze sites leest u ook waar en hoe deze producten gekocht kunnen worden.
Hou onze aankondigingen in Samenspel en/of Proloog in de gaten en geef je tijdig op om deze inspirerende en interessante bezoeken niet te hoeven missen via groenekerk@gkputten.nl
Wij hopen op een goede opkomst en betrokkenheid, van harte uitgenodigd.
Mariette van Amstel en Jac. Meter, namens de stuurgroep Groene Kerk

Loading