Vol enthousiasme is het mannenkoor Fontanus op dinsdag 9 januari weer begonnen met de repetities voor het komend jaar. In zijn Nieuwjaarstoespraak stond voorzitter Aalt Posthouwer stil bij  het wel en wee van het koor en bij de vele activiteiten die jaarlijks worden ondernomen door o.a. een activiteitencommissie, een podiumcommissie, een pianosjouwerscommissie etc. En niet te vergeten de sponsorcommissie. Vrijwel alle delen zetten zich actief in voor het koor. Dat schept een sterke onderlinge band.

Het koor bruist ook nog steeds van nieuwe initiatieven. Dit jaar wil het koor een openluchtconcert organiseren. Ook is er het plan een concert te geven in één van de gevangenissen in Nederland. Maar uiteraard zal er ook dit jaar op 5 mei weer een Bevrijdingsconcert worden georganiseerd.

Het koor bestaat momenteel uit zo’n 100 leden, maar nieuwe leden zijn van harte welkom!

Op de dinsdagen 16, 23 en 30 januari a.s. houdt het koor ‘open-repetitieavonden’. Op deze avonden kunt u een indruk krijgen van de sfeer en van de gang van zaken tijdens een repetitieavond. De repetities beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in De Aker. Er is een pauze om 21.00 uur. De avond wordt om 22.00 uur precies afgesloten.

 

Hebt u nog vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de leden. Namen en adressen van de bestuursleden vindt u op de website www.mannenkoorfontanus.nl. U kunt daar ook nog meer informatie vinden over “Fontanus” en over het programma voor het komend jaar.