De Actie Kerkbalans is weer in volle gang. De Diaconie en het College van Kerkrentmeesters hebben er vertrouwen in, dat met uw vrijwillige bijdragen het begrote bedrag bijeengebracht kan worden. Daarmee kan onze kerkelijke gemeente de activiteiten uitvoeren die haar tot een bloeiende gemeente maken, met uitstraling naar binnen en naar buiten.

Zoals u weet, helpt de Belastingdienst een handje mee. Uw giften aan onze kerk kunt u onder voorwaarden in aftrek brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Veel mensen doen dit inderdaad, en voeren de giften in hun aangifte op als andere giften. Het nadeel is, dat alleen het bedrag dat uitkomt boven de drempel tot belastingvoordeel leidt. De drempel is in principe 1% van het belastbaar inkomen van u en uw eventuele partner. Door de drempel gaat een deel van de aftrekpost verloren, en dat is jammer.

Maar het kan ook anders. Als u van plan bent om de komende 5 jaren jaarlijks hetzelfde bedrag te geven, kunt u de giften in uw aangifte opvoeren als periodieke gift. In dat geval is de hele gift aftrekbaar. De extra belastingteruggaaf kan op 2 manieren besteed worden. Het is goed mogelijk, dat uzelf in deze moeilijke tijden de extra belastingteruggaaf goed kunt gebruiken. Aan de andere kant is het ook mogelijk om de gift aan de kerk zodanig te verhogen, dat de verhoogde periodieke gift u netto hetzelfde kost als de oorspronkelijke gift die als andere gift was opgevoerd.

Er zijn een paar voorwaarden verbonden aan het inrichten van een periodieke gift. Zo moet er een overeenkomst komen. Tot en met 2013 moest deze overeenkomst bij notariële akte worden opgesteld, waardoor het belastingvoordeel – geheel of gedeeltelijk – verloren ging aan notariskosten. Maar vanaf 2014 mag de periodieke gift ook ingericht worden bij onderhandse akte, oftewel een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Als u nadere informatie wilt over dit onderwerp, stuurt u dan een e-mailbericht aan finadm.pkn.gk.putten@gmail.com. Wij sturen u dan gedetailleerde informatie, een rekenmodel en een voorbeeldovereenkomst.

Bert-Jan Velten