Deze keer mogen we als College van Kerkrentmeesters melding maken van een bijzondere gift die wij kregen van twee dankbare en betrokken mensen. Maar liefst € 1.000 (duizend euro!) ontvingen wij van twee, al wat oudere dames uit Putten die op deze manier wilde laten blijken dat zij onze kerk een warm hart toedragen.

Een bijzonder blijk van medeleven, waarvoor wij hen van harte bedanken!