Zoals afgelopen zondag 19 september in de dienst is meegedeeld, heeft de kerk een gift ontvangen van € 20.000,- voor de restauratie van het orgel. Met ontvangst van dit grote bedrag en de reeds eerder ontvangen giften, toezeggingen en getroffen voorzieningen, kan de restauratie van het orgel uitgevoerd worden.
Muziek en met name de inzet van ons orgel speelt een een belangrijke rol in onze erediensten.  Met deze gift en de eerder ontvangen giften en toezeggingen zijn wij in staat om samen onze dankbaarheid en liefde voor God ook muzikaal te blijven uiten.
De kerkenraad en gemeente zijn bijzonder dankbaar voor deze gift.

Namens de kerkenraad, Nanda Kempkes en Johan Grift