Wij zijn verheugd u te kunnen berichten dat door de kerkenraden van beide kerken is besloten om met ingang van 1 januari 2012 alle avonddiensten gezamenlijk te houden.

De kerkenraad heeft 1 september jl. ingestemd met de volgende regeling.

In de oneven maanden zal in onze kerk aan de Achterstraat het gastheer-/gastvrouwschap worden ingevuld door onze kerkenraad en in de even maanden wordt dit ingevuld door de kerkenraad van de Andreaskerk.

In 2013 worden de rollen omgedraaid en start de Andreaskerk met de oneven maanden en zijn aan de Gereformeerde kerk de even maanden toebedeeld.

Dit heeft tot gevolg dat  in 2012 vier van de vijf avondmaalszondagen in onze kerk worden gehouden. Dit geldt ook voor bid- en dankdag. In 2013 zullen deze diensten in de Andreaskerk worden gehouden.