Al vele jaren is er eens in de twee weken op dinsdagmiddag een bijbelgesprekskring voor ouderen. De leiding wordt wisselend door één van de vier predikanten verzorgd. We beginnen om 14:30 uur en het duurt tot ongeveer 16:00 uur. De kring komt samen in de achterzaal van 't Voorhuys. Dit jaar lezen we de geschiedenis van Abraham en Sarai uit Genesis. We beginnen op 10 september met Genesis 11:27-12;20 over de roeping en het vertrek uit Haram. Een rooster van de data en lezingen wordt op de eerste bijeenkomst uitgedeeld. De eerstvolgende middagen zijn op: 24 sep, 8 okt, 22 okt en 12 nov. U hoeft zich voor deze kring niet op te geven.