Het is alweer december. Een maand vol met feestdagen, gezelligheid en tradities. Het versturen van kerst- en nieuwjaarswensen hoort daar ook bij. Het is nog een beetje vroeg, maar nu alvast een oproep om de kerstkaarten in januari niet direct bij het oud papier te gooien, maar te bewaren voor een langlopende actie binnen onze gemeente; het inzamelen van postzegels en kaarten voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. De ingezamelde postzegels en kaarten worden bij inzamelstations met veel zorg en aandacht uitgezocht en gesorteerd. Vervolgens worden ze verhandeld via een aantal verkoopadressen in Nederland, aan verzamelaars op nationale en internationale beurzen en via websites als Marktplaats.

 

Hoe kunt u meehelpen? Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Dubbele verjaardag- of wenskaarten (zoals bv van Hallmark) leveren helaas niets op en hoeven daarom niet gespaard te worden

Een aantal richtlijnen op een rij:

  1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel.
  2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.
  3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
  4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op zoals van: Anton Pieck / Rien Poortvliet / Rie Kramer / Marjolein Bastin / Anne Geddes / Unicef / Removos (mond en voetschilders) / Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop) / De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en Geboortekaartjes

U kunt de postzegels en kaarten inleveren in de kist van “Kerk in Actie” in de hal van onze kerk. Wilt u de postzegels en kaarten apart van elkaar verpakken? Dat maakt het verdeelwerk voor de vrijwilligers wel zo gemakkelijk. De ZWO commissie draagt er zorg voor dat ze naar een inzamelstation worden gebracht.

 

Wat levert het op? Fantastische bedragen! In 2012 33.359 euro: 14.325 euro door de verkoop van postzegels en 19.034 euro door de verkoop van kaarten. Via een vooraf vastgestelde regeling wordt de opbrengst verdeeld. Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.

 

Met uw hulp kunnen wij dit mooie werk blijven ondersteunen!

 

Namens de ZWO commissie wil ik u hartelijk bedanken voor alle medewerking van de afgelopen jaren. En ik hoop dat wij de komende tijd ook op uw steun mogen rekenen. Rest mij nog om u hele gezegende feestdagen en een mooi 2014 toe te wensen!

Namens de ZWO commissie,

Hetty van den Hoorn