Het afgelopen jaar heeft de Ger. Kerk met de verschillende activiteiten € 18.000,00 bijeengebracht. Daarvan ging € 10.000,- naar de kerk en is afgelopen weekend € 8.000,- geschonken aan de stichting Santosa.

Een stichting die zich ruim twintig jaar inzet om kinderen met een beperking in Sri Lanka een aangenamer leven te geven. Het doel is het verlenen van hulp, stimuleren van onderwijs en het verbeteren van de leefomstandigheden van de allerarmsten in het werkgebied Pamunugama. Dit doet zij met activiteiten welke liggen op het terrein van onderwijs, het stimuleren van de mensen in het vinden van werk en hulp om hun leefsituatie te verbeteren. Zo is er een kleine school gebouwd voor kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, een bibliotheek, extra onderwijs en het organiseren van plaatselijke jeugd sport- en speldagen.

Komende week (16 februari) wordt met geld van de kerk begonnen aan het verbeteren van de kleedruimtes en de sanitaire voorzieningen. Gesina Bakker en Angreth Mulder zijn betrokken bij deze stichting en als gemeenteleden daarbij aanwezig. Bij hun thuiskomst doen zij hier verslag van.

Aalt van Bokhorst ten slotte, reikte de cheque uit aan de penningmeester Henk Fassototte.