De taakgroep Lerende kerk organiseert twee thema-bijeenkomsten rond 'geloven op het werk'. De invulling wordt verzorgd door Ds Rein Bos en vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren. Doel van de samenkomsten is om in gesprek te gaan met mensen uit de diverse beroepsgroepen over de relatie tussen werk en geloof. Het gaat dan zowel om de vreugden en de voldoening, als om de morele dilemma’s waar ze in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Dit om deelnemers te bemoedigen en toe te rusten, om als gelovige hun werk uit te kunnen voeren. De volgende bijeenkomsten voor verschillende beroepsgroepen worden georganiseerd:
 
  • maandag 26 februari – de Gezondheidszorg (20.00 – 22.00 uur);
  • Puttense horeca;
  • dinsdag 6 maart – het Bedrijfsleven (20.00 – 22.00 uur).
 
Graag nodigen we u uit.
Bram Remmelzwaal
Ouderling Lerende Kerk