Heer, maak mij vandaag een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij een baken zijn voor wie de weg kwijt is.
Laat mij vertrouwen brengen waar wantrouwen heerst.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar het donker is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, maak mij een instrument van uw vrede

zodat ik er meer op uit ben

– iemand gelukkig te maken dan eigen geluk na te jagen;

– een naaste te begrijpen dan zelf begrepen te worden,

– liefde te schenken dan om liefde op te eisen.

Heer maak mij tot een instrument van uw vrede.

Want wanneer we geven, dan ontvangen we veel,

        wanneer we onszelf verliezen, dan worden we door U gevonden,

        wanneer we iemand vergeven, dan komt er ruimte in onszelf

        wanneer we ons aan U toevertrouwen, dan vinden we onszelf terug.