Op 3 januari hield het Christelijk Mannenkoor “Fontanus” zijn traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.
Door de voorzitter Wichert Drost werd teruggeblikt op het succesvolle Jubileumjaar. Het was een druk jaar met als hoogtepunten o.a. het traditionele Bevrijdingsconcert op 5 mei en een  Jubileumconcert op 8 oktober in de Oude Kerk.
December was ook een drukke maand met onder meer een Adventsconcert in de Gereformeerde Kerk en een concert in het cultureel centrum “Stroud” samen met het koor “Solisten van de Philharmonie van Sint Petersburg”.
Het koor wil alle (trouwe) bezoekers tijdens één van de concerten en alle sponsors en donateurs op deze wijze graag bedanken voor de belangstelling en steun.

Vol enthousiasme zijn de leden inmiddels weer begonnen met de repetities voor het komend jaar.
Hoewel het koor al wel uit zo’n 100 leden bestaat, zou het zich nog graag willen versterken met een aantal nieuwe enthousiaste leden. Het liefst 1e tenoren, maar ook 2e tenoren, baritons en bassen zijn van harte welkom. De leden hebben zich voorgenomen op stap te gaan met een aantal persoonlijke uitnodigingen. Maar ook via deze algemene oproep wordt u van harte uitgenodigd  voor een nadere kennismaking met het koor.

Op 17 en 24 januari a.s. houdt het koor “open-repetitieavonden”.  Op deze avonden kunt u een indruk krijgen van de sfeer en van de gang van zaken tijdens een repetitieavond.
De repetities beginnen om 20.00 uur. Er is een pauze om 21.00 uur. De avond wordt om 22.00 precies afgesloten.

Voor alle duidelijkheid: deze repetitieavonden verplichten u tot niets. Er behoeft niet te worden “voorgezongen”. Een ieder kiest een stem (1e of 2e tenor, bariton of bas) die bij hem past. Zo nodig is de dirigent Evert van de Veen graag bereid u te adviseren.

Heeft u verder nog vragen, schroom niet om contact op te nemen met één van de leden. Namen en adressen van de bestuursleden vindt u op de website www.mannenkoorfontanus.nl. U kunt daar ook nog meer informatie vinden over “Fontanus” en over het programma voor het komend jaar.