Er is weer een nieuwe expositie van Suzanne Misset in de ontmoetingsruimte van de gereformeerde kerk.
Suzanne Misset woont en werkt van jongs af aan in Putten. Is altijd artistiek actief, heeft zich gedurende vele jaren verdiept in tekenen/grafiek, schilderen en beeldhouwtechnieken, heeft een huisgalerie en een beeldentuin SAN. Vanaf de negentigerjaren heeft zij in verschillende Puttense kunstorganisaties zitting genomen.

Haar inspiratie wordt bepaald door het moment van gevoel, emotie en tijd. Zij kiest als onderwerp voor haar creaties heel bewust “het Moment” van gebeurtenissen en situaties met ups en downs uit het alledaagse leven, dat zij vervolgens met grote oprechte passie in kleurexpressie uitvoert. De toegankelijkheid van haar kunstwerken is dan ook heel veelzijdig. Vaak hebben haar thema’s een culturele – maatschappelijke inslag die te maken heeft met Suzanne’s persoonlijke geschiedenis als iemand die haar identitiet aan verschillende culturen te danken heeft. Zij wil een ieder vertrouwd maken met kunst, in de breedste zin van het woord, toegankelijk en laagdrempelig maken.

In deze expositie ziet u een deel van haar werken “tekeningen/grafiek”.
Van de verkochte werkstukken tijdens deze expositie, gaat 50% naar een door de kerk te bepalen “Goed Doel”. Wilt u meer weten en zien van haar werken, ga dan naar info@ateliersan.nl of www.ateliersan.nl

De expositie kunt u bezichtigen tijdens de zondagmiddaginloop van 14.30 uur tot 16.30 uur, de woensdagochtendinloop van 9.45 uur tot 11.45 uur en na telefonische afspraak met Gerda Klok, tel. 361257.
Wilt u ook weleens in de gereformeerde kerk exposeren, dan kunt u kontakt opnemen met Gerda Klok, tel. 361257.