De aanleiding

In de pre-corona periode is in opdracht van de kerkenraad een commissie bezig geweest met een inventarisatie van mogelijke vieringen die, naast de morgendienst, zouden kunnen worden gehouden in de Gereformeerde Kerk van Putten. Deze commissie is haar werk begonnen met de vraag aan de leden van de gemeente om suggesties aan te leveren voor mogelijk gewenste vieringen. Uit deze suggesties heeft de commissie een lijst samengesteld van de meest genoemde voorstellen. Het is de bedoeling dat bij voldoende belangstelling voor bepaalde vieringen, deze op een aantal zondagen in het jaar zullen plaatsvinden in de middag of de avond.

Om te toetsen of deze voorstellen ook aansluiten bij de wens van de gemeente zal er vanaf 23 januari tot 7 februari een enquête worden verspreid onder de gemeenteleden. Omdat het belangrijk is dat wij de mening horen van alle groepen in de kerk, zal de enquête zowel in digitale versie als ook op papier worden verspreid. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze enquête invullen, want alleen dan kunnen wij rekening houden met uw wensen en dat doen we natuurlijk graag.

Enquête digitaal

Wanneer u de enquête digitaal wilt invullen, kunt u gebruikmaken van bijgaande link https://forms.gle/CYGB8wM32ZmJnJtE9

Ook kunt u de enquête via de website van de kerk digitaal benaderen.

Enquête op papier

Wanneer u de enquête liever op papier invult, dan kunt u vanaf zondag 22 januari op de tafel in de gang van de kerk deze papieren enquête vinden en meenemen naar huis. Tot en met dinsdag 7 februari kunt u de enquête afgeven op het adres van onze enquêteur Diederik van Donk, Graaf Wichmanstraat 15 of bij Peter Sennema, Bakkerstraat 4.

Aan senioren, die daarvoor in aanmerking komen, zal deze enquête door middel van de ouderenbezoekers aangeboden worden. Ook kunnen zij daarbij hulp ontvangen om de enquête in te vullen.

Sluiting enquête

U hebt tot dinsdag 7 februari de tijd om de enquête in te leveren. Daarna worden de gegevens verwerkt. Reageer dus tijdig. Als de gegevens door de werkgroep verwerkt zijn, zullen de resultaten bekend gemaakt worden en zullen er op grond daarvan aanbevelingen gedaan worden aan de kerkenraad. Deze input leidt hopelijk tot een vernieuwd aanbod van vieringen in het tweede deel van 2023.

Namens de enquêtecommissie

Diederik van Donk

Manon Bos

Hanno Kiezebrink

Henk Niezen

Hans Hofstra

Loading