In deze herfst en de komende winterperiode zal de buitentemperatuur verder dalen en het gasverbruik verder stijgen. Met de kosters hebben wij afgesproken om in deze periode aan energiebesparing te doen en besloten om voor, tijdens en na de diensten de beide zijdeuren van de kerk gesloten te laten, bij noodsituaties kunnen de beide deuren worden geopend.

De toegang en verlaten van de kerkzaal is via de centraleruimte en voorzijde van de kerk.

 

Namens het college van kerkrentmeesters en kosters

Met vriendelijke groet, Aalt van Bokhorst